Algemene Voorwaarden
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT 2014 voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.
Privacy Statement
Uw persoonsgegevens worden beschermd. Dit Privacy Statement omschrijft waarom en hoe wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken.
Wij streven ernaar om uitsluitend persoonsgegevens te verzamelen die vrijwillig worden verstrekt.

AV-72745182837.pdf
PS-78673874249875.pdf